Hotel Guide

 1. Naeset-Roe Inn

  126 E. Washington St
  Stoughton , WI 53589
  608-877-4150

 2. Stoughton Inn

  1124 West Main Street
  Stoughton , WI 53589
  608-873-0330